Besøksregistrering

Oslo kommune oppfordrer alle serveringssteder til å registrere alle gjester som et tiltak mot koronaspredning. Vi ønsker derfor alle som besøker Schrøder om å registrere navn, telefonnummer, dato ved ankomst. Registreringen er frivillig.

Vennligst fyll ut skjema under.

Formål

  • Opplysninger om gjestene navn, tlf og besøksdato og tid registreres i 14 dager, i forbindelse med smittesporing .
    Der gjester har benyttet vår bordbestillingskjema, slettes også disse opplysninger 14 dager etter besøket, Opplysninger fra bookingen vil kunne bli brukt til smittesporing.
  • Opplysningene må kunne brukes til smitteoppsporing ved behov, og blir ikke brukt til andre formål slik som for eksempel markedsføring.
  • Sletter opplysningene fortløpende. Når opplysningene ikke lenger er relevante og det ikke er nødvendig å lagre dem med tanke på eventuell smittesporing slettes de fra vår registrer. Det vil normalt være lagring i 14 dager.
  • Hva skjer ved eventuelt smitteutbrudd?

    Reglene for når besøksregisteret kan overleveres til helsemyndighetene og brukes i smittesporing, følger av smittevernlovgivningen. Dette kan for eksempel skje ved at kommunelegen tar kontakt med den enkelte virksomheten og ber om få oversendt en oversikt over de besøkende.
    Les mer om hvordan smittesporing skjer på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider

 

 

 

Copyright © 2000 All rights reserved- Restaurant Schrøder