Kanseller bordreservasjon

Åpningstider. 15.00 – 22.00 Tlf. 22 60 51 83