Personvern og sikkerhet
(gjelder både på norsk og engelsk)

RS chatbot

Formålet med chatboten er å gi våre besøkere den informasjonen de trenger så effektivt som mulig fra vår nettsiden.

Chatboten svarer ikke på personopplysninger, registrerer ikke opplysninger om person som chater verken med navn eller mobilnummer. Ingen opplysninger i chat blir lagret. 

BESØKSREGISTRERING

Endring 22/9.2020 COVID-19

Oslo kommune oppfordrer alle serveringssteder til å registrere alle gjester som et tiltak mot koronaspredning. Vi ønsker derfor alle som besøker Schrøder om å registrere navn, telefonnummer, dato ved ankomst. Registreringen er frivillig.

Formålet. Opplysninger om gjestene navn, tlf og besøksdato og tid registreres i 14 dager, i forbindelse med smittesporing.

Der gjester har benyttet vår bordbestillingskjema, slettes også disse opplysninger 14 dager etter besøket, Opplysninger fra bookingen vil kunne bli brukt til smittesporing.

Opplysningene må kunne brukes til smitteoppsporing ved behov, og blir ikke brukt til andre formål slik som for eksempel markedsføring.

Sletter opplysningene fortløpende. Når opplysningene ikke lenger er relevante og det ikke er nødvendig å lagre dem med tanke på eventuell smittesporing slettes de fra vår registrer. Det vil normalt være lagring i 14 dager.

Hva skjer ved eventuelt smitteutbrudd?

Reglene for når besøksregisteret kan overleveres til helsemyndighetene og brukes i smittesporing, følger av smittevernlovgivningen. Dette kan for eksempel skje ved at kommunelegen tar kontakt med den enkelte virksomheten og ber om få oversendt en oversikt over de besøkende.

Les mer om hvordan smittesporing skjer på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider

Personvern

Personvernerklæring
Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, eller informasjon om dato, tid og antall gjester til bordreservasjoner.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Selskapet er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler.

Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig til deg, er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene.

Opplysninger du selv oppgir til oss. Når du registrerer deg i besøksregistrering ifm smittesporring (covid-19) eller du reserverbord online eller dersom du benytter andre tjenester av oss der du må oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn og kontaktinformasjon.

Ved  korrespondanse. Hvis du kontakter oss senere, slik som henvendelser til kundesenteret, vil vi lagre dette.

Bruk av vår nettsidene. Når du bruker våre nettsider, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler informasjon om din enhet, internettilkobling, IP-adresse og nettverks-id, samt hvilke sider du er inne på og hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

Informasjonskapsler. Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

Deling av opplysninger:
Vi deler ikke personopplysninger med andre selskap. Vi vil også kunne måtte utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, dersom det er mistanke om lovbrudd.

Lagringstid:
Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for. Opplysningene vil slettes når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

Oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:
Julebordbestilling:
Vi lagrer informasjon om dine bordbestillinger i 2 år

Kontaktinformasjon:
Vi lagrer kontaktinformasjon så lenge det er hensiktsmessig ellers i 2 år.

Vår korrespondanse ifm bordbestilling:
Vi lagrer korrespondanse med deg i 13mnd.

Dine rettigheter
Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger. På visse vilkår har du anledning til å be oss om å:
1) Gi deg nærmere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger
2) Gi deg en kopi av personopplysninger som du har gitt oss
3) Oppdatere dine personopplysninger
4) Slette opplysninger som vi ikke lengre har rettslig grunnlag for å behandle
5) Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
6) Stoppe behandling av som utelukkende er basert på en automatisk behandling av personopplysninger
7) Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller overføre dataene direkte til en annen leverandør.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Endringer:
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre denne personverninformasjonen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

About this policy

RESTAURANT SCHRØDER is committed to protecting your privacy and ensuring that your personal information is handled in a safe and responsible way. This policy outlines how we aim to achieve this and includes the information collected when:

  1. A)  you use our website restaurant-schrøder.no,restaurant-schroder.no and rsbord.no.
  2. B)  you make a booking on our website.
  3. C)  you make enquiries on our website.
  4. D)  someone is interested in working with us.

Definition of Personal Data

Personal Data means any data that relates to an identifiable person who can be directly/indirectly identified from that data. In this case, it means personal data that you give to us via our site.

By providing your personal data, you agree that we can use your personal data in accordance with this policy.

Ensure you understand this policy in its entirety and take your time to read it.

Who are we?
RESTAURANT SCHRØDER is a restaurant based in Oslo -Norway.Our registered address is: Waldemar Thranes gate 8.

How do we collect information from you?
We collect information from you:

*when you make a booking.
*when you visit us at the restaurant and make the booking.
*make an enquiry.

What type of information is collected from you?

*You may be asked to submit personal information about yourself *when you make a booking. We will collect this information so we can fulfill your booking request and you may dine at our venue.

When you make a booking:

RESTAURANT SCHRØDER collects information such as:
title
e-mail address (used for booking confirmation and post-dining feedback emails)
telephone number
company
name
date/day/time

When you dine at RESTAURANT SCHRØDER:
*current and past Restaurant Schrøder reservation details

When you access our sites:

There is “Device Information” about your computer hardware and software that is automatically collected by RESTAURANT SCHRØDER. This information can include:

*device type (e.g. mobile, computer, laptop, tablet)
*cookies
*operating system
*IP address
*browser type
*browser information (e.g., type, language, and history)
*domain s
*access times
*settings
*referring website addresses
*other data about your device to provide the services as otherwise described in this policy.

Location information: If you use our website, we may receive your generic location (such as city or neighbourhood).

Careers:
You may submit your CV if you’re interested in working for us to (EMAIL). This information may include:

*personal details
*employment details
*education
*other relevant details

We will use this information to assess your application. We may also keep it in our records for future reference. Please get in contact if you would no longer like us to hold your records at (EMAIL).

How is your information used?
Our use of your personal data will always have a lawful basis, either because it is necessary to complete a booking, because you have consented to our use of your personal data (e.g. by subscribing to emails), or because it is in our legitimate interests.

We require the information outlined in the previous section to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

Internal record keeping.

Send you service emails (booking confirmation and post-dining feedback).

Improve our products and services.

Send marketing communications if you have opted in to receive them.

We may use the information to customise the website according to your interests.

Who has access to your information?

We will not sell, distribute, or lease your personal information to third parties. Any personal information we request from you will be safeguarded under current legislation.

We will only share your information with companies if necessary to deliver services on our behalf.

Third parties (including LIST THIRD PARTIES WHOSE CONTENT APPEARS ON THE SITE) whose content appears on our Site may use third-party Cookies, as detailed below. Please refer to ‘Use of Cookies’ for more information on controlling Cookies. Please note that we do not control the activities of such third parties, nor the data they collect and use and advise you to check the privacy policies of any such third parties.

You may choose to restrict the collection or use of your personal information at any point.  Please refer to the Your Choices section of this Privacy Policy for details.

How and where do we store data?

We only keep your personal data for as long as we need to make your booking in order to use it as described in this privacy policy, and/or for as long as we have your permission to keep it.

For reservations taken through rsbord.no, your data will only be stored in the Norway.

Profiling

We may analyse your personal information to create a profile of your interests and preferences so that we can contact you with information relevant to you. We may make use of additional information about you when it is available from external sources to help us do this effectively.

Your choices

We will not contact you for marketing purposes by email, phone or text message unless you have given your prior consent. We will not pass your details to any third parties for marketing purposes unless you have expressly permitted us to. Furthermore, you can change your marketing preferences at any time by contacting us by email.

You have a right to request a copy of the personal information that RESTAURANT SCHRØDER holds about you and have any inaccuracies corrected. Any such requests should be made to our email address.

You have the right to withdraw your consent to us using your personal data at any time, and to request that we delete it. We do not keep your personal data for any longer than is necessary in light of the reason(s) for which it was first collected. Data will, therefore, be retained for the following periods (or its retention will be determined on the following basis): and no more then 2 years.

Security

Data security is very important to us, and to protect your data we have taken suitable measures to safeguard and secure data collected through our Site.

Use of ‘cookies’

Like many other websites, we use cookies. We use them to help you personalise your online experience.

A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a web page server which allows the website to recognise you when you visit. Cookies only collect data about browsing actions and patterns, and do not identify you as an individual.

We use cookies for the following purposes:

Authentication, personalisation and security: cookies help us verify your account and device and determine when you log in, so we can make it easier for you to access the services and provide the appropriate experiences and features. We also use cookies to help prevent fraudulent use of login credentials.

Performance and analytics: cookies help us analyse how the services are being accessed and used, and enable us to track the performance of the services. For example, we use cookies to determine if you viewed a page or opened an email. This helps us provide you with information that you find interesting. We also use cookies to provide insights regarding your End Users and your sites’ performance, such as page views, conversion rates, device information, visitor IP addresses, and referral sites.

Third Parties: Third Party services may use cookies to help you sign into their services from our services. We also may use third-party cookies, such as Google Analytics, to assist with analysing performance. Any third party cookie usage is governed by the privacy policy of the third party placing the cookie.

Opting Out: You can set your browser to not accept cookies, but this may limit your ability to use the services.

Our Site may contain links to other websites. Please note that we have no control over how your data is collected, stored, or used by other websites and we advise you to check the privacy policies of any such websites before providing any data to them.

What happens if our business changes hands?

Restaurant Schrøder may, from time to time, expand or reduce our business and this may involve the sale and/or the transfer of control of all or part of our business. Any personal data that you have provided will, where it is relevant to any part of our business that is being transferred, be transferred along with that part. The new owner or newly controlling party will, under the terms of this Privacy Policy, be permitted to use that data only for the same purposes for which it was originally collected by us.

In the event that any of your data is to be transferred in such a manner, you will (NOT) be contacted in advance and informed of the changes. (When contacted you will (NOT, HOWEVER,) be given the choice to have your data deleted or withheld from the new owner or controller.)

Restaurant Schrøder groups

We may share your information (such as meal or seating preferences and special occasions) with other Restaurant Schrøders in the same Restaurant Schrøder group. This is to enhance the hospitality experience that we (the Restaurant Schrøder group) provide you when you dine with us (such as, trying to seat you by a window, if you previously expressed a preference for window seating) (“customised service”) and to improve our table and shift planning.

In addition to providing you with more customised service, we may, as permitted by applicable law, share your information with our Restaurant Schrøder affiliates to support operations, such as to perform analytics, tailor marketing to you, support a loyalty program that you have chosen to participate in, and improve services.

Changes to this statement

RESTAURANT SCHRØDER will occasionally update this Privacy Policy to reflect company and customer feedback. RESTAURANT SCHRØDER encourages you to periodically review this statement to

Åpningstider. 15.00 – 23.00 Tlf. 22 60 51 83